Επικοινωνία
GR | EN | CN | RU
Εταιρεία Οινοποιεία Κρασιά Διακρίσεις Νέα Εξαγωγές WINFO
Ποιότητα


«Η πιστοποίηση της εταιρείας Μπουτάρη σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και IFSAUDIT διασφαλίζει τους καταναλωτές για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής». Παναγιώτης Δημητρίου, Τεχνικός Διευθυντής & Διευθυντής Ποιότητας.

Ποιότητα, όπως την αντιλαμβάνεται η εταιρεία Μπουτάρη σημαίνει πιστή τήρηση των κανόνων που θεσπίζονται από την Ελληνική και τη Διεθνή Νομοθεσία και, φυσικά, ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή. Η σημερινή πραγματικότητα δείχνει ότι υπάρχει διεθνώς μία τάση αυξανόμενων απαιτήσεων ποιότητας, έτσι ώστε η συνεχής βελτίωσή της να έχει γίνει απαραίτητος παράγοντας βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Η Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Μπουτάρη έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της εταιρείας και αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για την εκτίμηση του αποτελέσματος της συνεχούς προσπάθειάς της με αντικειμενικούς δείκτες και για την απόκτηση ενός ισχυρού εργαλείου βοήθειας στην πρόληψη λαθών και στην αύξηση της παραγωγικότητας αποφάσισε να εφαρμόσει ένα Σύστημα Ποιότητας, το οποίο θα κάλυπτε τις παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Το Σύστημα αυτό, μέσα στο οποίο ενσωματώθηκε η Ελληνική παράδοση στην οινοποιία και η μακρόχρονη εμπειρία της εταιρείας, πλαισιώνοντάς την με όλες τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη Διασφάλιση Ποιότητας, τέθηκε σε εφαρμογή στο Εργοστάσιο Στενημάχου και πιστοποιήθηκε για τη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9002 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) στις 22 Νοεμβρίου 1993. Η εταιρεία Μπουτάρη ήταν η πρώτη οινοποιία στην Ελλάδα & η τρίτη στην Ευρώπη που απόκτησε το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9002. Η πιστοποίηση του Συστήματος Ποιότητας επαναλήφθηκε με επιτυχία τον Νοέμβριο 1996.
Τα πρώτα μηνύματα από τους πελάτες, ιδιαίτερα του εξωτερικού, μετά την κοινοποίηση της απόκτησης του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9002, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας στον τομέα των εξαγωγών.

Το επόμενο βήμα ήταν η αναβάθμιση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001, ώστε να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η επιθεώρηση αξιολόγησης από τον ΕΛΟΤ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Νοέμβριο 1999, οπότε η εταιρεία απέκτησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας (Αριθμ. 02.03.01/017) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, το οποίο καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν «Σχεδιασμό και παραγωγή εμφιαλωμένων οίνων (οινοποίηση και εμφιάλωση)». Τον Απρίλιο του 2003 επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά η προσήλωση στην Ποιότητα με την πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 (έκδοση 2000) της συνολικής δραστηριότητας της εταιρείας, δηλ. της εμπορίας συμπεριλαμβανομένης.

Ακολουθώντας τις επιταγές της εποχής για διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων, η εταιρεία προχώρησε από το 1997 σε ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος HACCP. Σημειώνεται ακόμη ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια η παραγωγική διαδικασία πιστοποιείται για τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις του IFSAudit (σε ψηλό επίπεδο), το οποίο είναι προσανατολισμένο στην πλήρη διασφάλιση του καταναλωτή σε σχέση με την ποιότητα, την ασφάλεια και την υγιεινή του προϊόντος.

Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας δεν είναι κάτι στατικό, αλλά δυναμικό. Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του δίνεται και των μέσων που τίθενται στη διάθεσή του, να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος και να συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του. Το Σύστημα, που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες από τον σχεδιασμό του προϊόντος, τον προγραμματισμό παραγωγής μέχρι και τον έλεγχο του τελικού προϊόντος και επεκτείνεται μέχρι τους προμηθευτές και πελάτες / συνεργάτες, εξασφαλίζει παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές και παρέχει βοήθεια, μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας μηχανισμών, ώστε με συνεχή προσπάθεια και εκπαίδευση να επιτύχει:

  • Συνεχή βελτίωση των προϊόντων
  • Συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και μεγαλύτερη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα 
  • Συνεχή βελτίωση της εικόνας της εταιρείας στην αγορά 
  • Ελαχιστοποίηση του κόστους, ισχυροποιώντας τη θέση της εταιρείας μέσα στις σκληρές συνθήκες του ανταγωνισμού
 
 
Η Εταιρεία
Ιστορία
Σημαντικότερες Διακρίσεις
Οινολογική Ομάδα
Ποιότητα
Έρευνα και Ανάπτυξη
Ερευνητικά Προγράμματα
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Οικονομικές Καταστάσεις
Καριέρα
Γνωρίζετε ότι...
Αρχική | Εταιρεία | Οινοποιεία | Κρασιά | Διακρίσεις | Νέα | Επικοινωνία | Αναζήτηση
© Boutari.gr | All Rights Reserved

Web Design & Web Development