Στον αμπελώνα του κτήματος Μάτσα στην Κάντζα είχαμε έναν ήπιο χειμώνα με ικανοποιητικές βροχοπτώσεις. Η άνοιξη με τις υψηλές θερμοκρασίες, έδωσε σημαντική πρωιμότητα στο αμπέλι. Αναμένουμε κρασιά με υψηλό αρωματικό χαρακτήρα και πλούσια ανθικά μπουκέτα. 

Τα κρασιά του 2018 αναμένουμε να κυκλοφορήσουν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.