Ο χειμώνας ήταν σχετικά ψυχρός και με ικανοποιητικές βροχοπτώσεις.

Οι σχετικά χαμηλότερες μέσες θερμοκρασίες του Μαρτίου και Απριλίου οδήγησαν στην οψιμότερη άνθιση των αμπελιών κατά 13 ημέρες σε σχέση με την μέση ημερομηνία άνθισης.

 

Άνθιση Σαββατιανού 26/5/2019

Άνθιση Μαλαγουζιάς 22/5/2019

Άνθιση Sauvignon blanc 24/5/2019

 

Η συνολική βροχόπτωση για το διάστημα Οκτωβρίου ΄18-Αύγουστου ΄19 ήταν 588 mm, υψηλότερη από την μέση βροχόπτωση ( 517mm ) της περιοχής.

 

Σημαντική επίδραση στο ύψος των αποδόσεων και την ποιότητα των σταφυλιών, είχαν οι βροχοπτώσεις στο διάστημα Απριλίου-Αυγούστου που ήταν 173,4 mm, αλλά και η πολύ καλή και επίκαιρη κατανομή τους μέσα στο διάστημα αυτό, καθώς τον Απρίλιο έπεσαν 114mm και τον Ιούνιο 52mm με αποτέλεσμα τον καλό εφοδιασμό των πρέμνων σε νερό, ώστε να ανταπεξέλθουν στην ξηρή και θερμή περίοδο που ακολούθησε μέχρι τον τρυγητό, ευτυχώς χωρίς καύσωνες.

 

Ο τρυγητός ξεκίνησε με 10 ημέρες καθυστέρηση σε σχέση με το 2018.

Ο τρύγος του Σαββατιανού ξεκίνησε στις 5 Σεπτεμβρίου.

Τα σταφύλια ήταν απολύτως υγιή και  με πολύ καλή τεχνολογική ωριμότητα.

Οι οίνοι που παρήχθησαν είναι αρωματικοί και τυπικοί της κάθε ποικιλίας.